A case of acute pancreatitis induced by telaprevir in the anti-HCV treatment with peginterferon and ribavirin

Misako Matsushita, Hirotoshi Ebinuma, Seiichirou Fukuhara, Kazushi Minami, Kazuhiro Minami, Nobuhiro Nakamoto, Shinsuke Funakoshi, Takanori Kanai, Hidetsugu Saito, Toshifumi Hibi

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'A case of acute pancreatitis induced by telaprevir in the anti-HCV treatment with peginterferon and ribavirin'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences