A case of refractory diarrhea treated with somatostatin analogue

Yoshitaka Ueno, Yukari Miyoshi, Masanori Yatoh, Masaki Takemori, Eiichi Hirai, Makiyo Okamoto, Hiroshi Nakamura, Yoshihide Oda, Kouichi Suzuki, Yasushi Iwao, Mamoru Watanabe, Toshifumi Hibi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A case of refractory diarrhea treated with somatostatin analogue'. Together they form a unique fingerprint.