A comparison of tacrolimus and cyclosporine combined with methotrexate for graft-versus-host disease prophylaxis, stratified by stem cell source: a retrospective nationwide survey

Rika Sakai, Masataka Taguri, Kumi Oshima, Takehiko Mori, Hiroatsu Ago, Souichi Adachi, Satoshi Morita, Shuichi Taniguchi, Takahiro Fukuda, Kazuteru Ohashi, Tetsuya Eto, Koichi Miyamura, Koji Iwato, Naoki Kobayashi, Heiwa Kanamori, Yasuo Morishima, Tokiko Nagamura-Inoue, Hisashi Sakamaki, Yoshiko Atsuta, Makoto Murata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A comparison of tacrolimus and cyclosporine combined with methotrexate for graft-versus-host disease prophylaxis, stratified by stem cell source: a retrospective nationwide survey'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences