A functional SNP in CILP, encoding cartilage intermediate layer protein, is associated with susceptibility to lumbar disc disease

Shoji Seki, Yoshiharu Kawaguchi, Kazuhiro Chiba, Yasuo Mikami, Hideki Kizawa, Takeshi Oya, Futoshi Mio, Masaki Mori, Yoshinari Miyamoto, Ikuko Masuda, Tatsuhiko Tsunoda, Michihiro Kamata, Toshikazu Kubo, Yoshiaki Toyama, Tomoatsu Kimura, Yusuke Nakamura, Shiro Ikegawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

171 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A functional SNP in CILP, encoding cartilage intermediate layer protein, is associated with susceptibility to lumbar disc disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences