A large-scale genetic association study of ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine

Taizo Horikoshi, Koichi Maeda, Yoshiharu Kawaguchi, Kazuhiro Chiba, Kanji Mori, Yu Koshizuka, Shigeru Hirabayashi, Kazuhito Sugimori, Morio Matsumoto, Hiroshi Kawaguchi, Makoto Takahashi, Hisashi Inoue, Tomoatsu Kimura, Yoshitaka Matsusue, Itsuro Inoue, Hisatoshi Baba, Kozo Nakamura, Shiro Ikegawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

55 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A large-scale genetic association study of ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences