A merged presentation of clinical and radiographic data using probability plots in a clinical trial, the JESMR study

Hideto Kameda, Katsuaki Kanbe, Eri Sato, Yukitaka Ueki, Kazuyoshi Saito, Shouhei Nagaoka, Toshihiko Hidaka, Tatsuya Atsumi, Michishi Tsukano, Tsuyoshi Kasama, Shunichi Shiozawa, Yoshiya Tanaka, Hisashi Yamanaka, Tsutomu Takeuchi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A merged presentation of clinical and radiographic data using probability plots in a clinical trial, the JESMR study'. Together they form a unique fingerprint.