A modified Essen stroke risk score for predicting recurrent cardiovascular events: Development and validation

Shigeki Sumi, Hideki Origasa, Kiyohiro Houkin, Yasuo Terayama, Shinichiro Uchiyama, Hiroyuki Daida, Hiroshi Shigematsu, Shinya Goto, Kortaro Tanaka, Susumu Miyamoto, Kazuo Minematsu, Masayasu Matsumoto, Yasushi Okada, Motoki Sato, Norihiro Suzuki

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'A modified Essen stroke risk score for predicting recurrent cardiovascular events: Development and validation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences