A novel association of duodenal atresia, malrotation, segmental dilatation of the colon, and anorectal malformation

Nobuyuki Morikawa, Tatsuo Kuroda, Toshiro Honna, Yoshihiro Kitano, Hideaki Tanaka, Hajime Takayasu, Akihiro Fijino, Noriko Kawashima, Hiroko Tanemura, Mitsuru Muto, Kentaro Matsuoka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A novel association of duodenal atresia, malrotation, segmental dilatation of the colon, and anorectal malformation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences