A rare case of isolated splenic sarcoidosis: A case report and literature review

Kazuki Kobayashi, Takahiro Einama, Ibuki Fujinuma, Takazumi Tsunenari, Yoichi Miyata, Toshimitsu Iwasaki, Junichi Asakuma, Shigeyoshi Soga, Hiroshi Shinmoto, Hironori Tsujimoto, Kazuo Hase, Hideki Ueno, Yoji Kishi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A rare case of isolated splenic sarcoidosis: A case report and literature review'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences