A Therapeutic Strategy for All Pneumonia Patients: A 3-Year Prospective Multicenter Cohort Study Using Risk Factors for Multidrug-resistant Pathogens to Select Initial Empiric Therapy

Takaya Maruyama, Takao Fujisawa, Tadashi Ishida, Akihiro Ito, Yoshitaka Oyamada, Kazuyuki Fujimoto, Masamichi Yoshida, Hikaru Maeda, Naoyuki Miyashita, Hideaki Nagai, Yoshifumi Imamura, Nobuaki Shime, Shoji Suzuki, Masaru Amishima, Futoshi Higa, Hiroyasu Kobayashi, Shigeru Suga, Kiyoyuki Tsutsui, Shigeru Kohno, Veronica BritoMichael S. Niederman

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Therapeutic Strategy for All Pneumonia Patients: A 3-Year Prospective Multicenter Cohort Study Using Risk Factors for Multidrug-resistant Pathogens to Select Initial Empiric Therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences