Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody

Terukatsu Arima, Hideo Nagashima, Kunihiko Ishitani, Ichiro Urushizaki, Mikio Zeniya, Hiroshi Takahashi, Yoshio Aizawa, Kiyoshi Ishihara, Fumihiro Ichida, Yasuhiro Mizoguchi, Takeyuki Monna, Masahiko Adachi, Yasuro Yamamoto, Akitaka Nonomura, Mikio Tanino, Yasuhiro Kato, Kenichi Kobayasm, Shinichi Kakumu, Ryo Hotta, Tetsuo ShingamiShuji Hasimoto, Hiroshi Nakano, Tomoyoshi Sugiyama, Takashi Yokota, Masahiro Fujii, Hirohiko Abe, Atsushi Toyonaga, Koro Sakoda, Takuro Kawada, Yasuhiko Kawade, Yasutoshi Muto, Akira Okada, Shinkichi Kamata, Teisuke Kamata, Kenzo Kobayashi, Yoshinori Inagaki, Teruaki Aoki, Kenichi Takayasu, Hirotaka Musha, Takero Yoshida, Kiyoshi Inokuchi, Yasuo Idezuki, Jiroichi Ono, Koro Sakoda, Yasuhiro Takase, Takao Sakita, Shoichi Kusano, Sumio Matama, Joe Ariyama, Kunio Kimura, Masao Ohto, Masanori Hirao, Takashi Kobayashi, Masaki Kitajima, Satoru Sohma, Mitsugi Sugiyama, Shuji Tsuchiya, Toshiro Konishi, Yuji Maruyama, Yoshito Ohshita, Shigemi Ariyama, K. Harada, K. Mizushima, Hiroaki Suzuki, Yutaka Watanabe, Takashi Ikeda, Akio Shirane, Yasumasa Baba, Takeshi Ninomiya, Tozo Hosoi, Tsutomu Hamada, Yoshinori Sugino, Kenji Kumakura, Hiroto Nishimata, Toshiaki Misono, Masaharu Tatsuta, Shigeru Okuda, Misao Yoshida, Mitsuo Endo, Yasuhiro Nakashima, Yoshifumi Kodama, Hiroshi Tanimura, Yorinori Hikasa, Harutaka Itaya, Morimichi Fukuda, Kiyoshi Inoue, Akio Mori, Yasutsugu Bandai, Masatoshi Makuuchi, Kozo Tamai, Kazuya Ueno, Tohru Ishikawa, Hiroshi Ashida, Seikoh Shimaguchi, Joe Ariyama, Masao Yoshii, Kanji Torizuka, Yukihiro Tsuchiya, Masao Ohto, Munemasa Ryu, Hiroshi Sato, Yasuo Naito, Eizo Kimoto

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
Pages (from-to)399-424
Number of pages26
JournalGastroenterologia Japonica
Volume16
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 1981 Aug

ASJC Scopus subject areas

  • Gastroenterology

Cite this

Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody. / Arima, Terukatsu; Nagashima, Hideo; Ishitani, Kunihiko; Urushizaki, Ichiro; Zeniya, Mikio; Takahashi, Hiroshi; Aizawa, Yoshio; Ishihara, Kiyoshi; Ichida, Fumihiro; Mizoguchi, Yasuhiro; Monna, Takeyuki; Adachi, Masahiko; Yamamoto, Yasuro; Nonomura, Akitaka; Tanino, Mikio; Kato, Yasuhiro; Kobayasm, Kenichi; Kakumu, Shinichi; Hotta, Ryo; Shingami, Tetsuo; Hasimoto, Shuji; Nakano, Hiroshi; Sugiyama, Tomoyoshi; Yokota, Takashi; Fujii, Masahiro; Abe, Hirohiko; Toyonaga, Atsushi; Sakoda, Koro; Kawada, Takuro; Kawade, Yasuhiko; Muto, Yasutoshi; Okada, Akira; Kamata, Shinkichi; Kamata, Teisuke; Kobayashi, Kenzo; Inagaki, Yoshinori; Aoki, Teruaki; Takayasu, Kenichi; Musha, Hirotaka; Yoshida, Takero; Inokuchi, Kiyoshi; Idezuki, Yasuo; Ono, Jiroichi; Sakoda, Koro; Takase, Yasuhiro; Sakita, Takao; Kusano, Shoichi; Matama, Sumio; Ariyama, Joe; Kimura, Kunio; Ohto, Masao; Hirao, Masanori; Kobayashi, Takashi; Kitajima, Masaki; Sohma, Satoru; Sugiyama, Mitsugi; Tsuchiya, Shuji; Konishi, Toshiro; Maruyama, Yuji; Ohshita, Yoshito; Ariyama, Shigemi; Harada, K.; Mizushima, K.; Suzuki, Hiroaki; Watanabe, Yutaka; Ikeda, Takashi; Shirane, Akio; Baba, Yasumasa; Ninomiya, Takeshi; Hosoi, Tozo; Hamada, Tsutomu; Sugino, Yoshinori; Kumakura, Kenji; Nishimata, Hiroto; Misono, Toshiaki; Tatsuta, Masaharu; Okuda, Shigeru; Yoshida, Misao; Endo, Mitsuo; Nakashima, Yasuhiro; Kodama, Yoshifumi; Tanimura, Hiroshi; Hikasa, Yorinori; Itaya, Harutaka; Fukuda, Morimichi; Inoue, Kiyoshi; Mori, Akio; Bandai, Yasutsugu; Makuuchi, Masatoshi; Tamai, Kozo; Ueno, Kazuya; Ishikawa, Tohru; Ashida, Hiroshi; Shimaguchi, Seikoh; Ariyama, Joe; Yoshii, Masao; Torizuka, Kanji; Tsuchiya, Yukihiro; Ohto, Masao; Ryu, Munemasa; Sato, Hiroshi; Naito, Yasuo; Kimoto, Eizo.

In: Gastroenterologia Japonica, Vol. 16, No. 4, 08.1981, p. 399-424.

Research output: Contribution to journalArticle

Arima, T, Nagashima, H, Ishitani, K, Urushizaki, I, Zeniya, M, Takahashi, H, Aizawa, Y, Ishihara, K, Ichida, F, Mizoguchi, Y, Monna, T, Adachi, M, Yamamoto, Y, Nonomura, A, Tanino, M, Kato, Y, Kobayasm, K, Kakumu, S, Hotta, R, Shingami, T, Hasimoto, S, Nakano, H, Sugiyama, T, Yokota, T, Fujii, M, Abe, H, Toyonaga, A, Sakoda, K, Kawada, T, Kawade, Y, Muto, Y, Okada, A, Kamata, S, Kamata, T, Kobayashi, K, Inagaki, Y, Aoki, T, Takayasu, K, Musha, H, Yoshida, T, Inokuchi, K, Idezuki, Y, Ono, J, Sakoda, K, Takase, Y, Sakita, T, Kusano, S, Matama, S, Ariyama, J, Kimura, K, Ohto, M, Hirao, M, Kobayashi, T, Kitajima, M, Sohma, S, Sugiyama, M, Tsuchiya, S, Konishi, T, Maruyama, Y, Ohshita, Y, Ariyama, S, Harada, K, Mizushima, K, Suzuki, H, Watanabe, Y, Ikeda, T, Shirane, A, Baba, Y, Ninomiya, T, Hosoi, T, Hamada, T, Sugino, Y, Kumakura, K, Nishimata, H, Misono, T, Tatsuta, M, Okuda, S, Yoshida, M, Endo, M, Nakashima, Y, Kodama, Y, Tanimura, H, Hikasa, Y, Itaya, H, Fukuda, M, Inoue, K, Mori, A, Bandai, Y, Makuuchi, M, Tamai, K, Ueno, K, Ishikawa, T, Ashida, H, Shimaguchi, S, Ariyama, J, Yoshii, M, Torizuka, K, Tsuchiya, Y, Ohto, M, Ryu, M, Sato, H, Naito, Y & Kimoto, E 1981, 'Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody', Gastroenterologia Japonica, vol. 16, no. 4, pp. 399-424. https://doi.org/10.1007/BF02774476
Arima, Terukatsu ; Nagashima, Hideo ; Ishitani, Kunihiko ; Urushizaki, Ichiro ; Zeniya, Mikio ; Takahashi, Hiroshi ; Aizawa, Yoshio ; Ishihara, Kiyoshi ; Ichida, Fumihiro ; Mizoguchi, Yasuhiro ; Monna, Takeyuki ; Adachi, Masahiko ; Yamamoto, Yasuro ; Nonomura, Akitaka ; Tanino, Mikio ; Kato, Yasuhiro ; Kobayasm, Kenichi ; Kakumu, Shinichi ; Hotta, Ryo ; Shingami, Tetsuo ; Hasimoto, Shuji ; Nakano, Hiroshi ; Sugiyama, Tomoyoshi ; Yokota, Takashi ; Fujii, Masahiro ; Abe, Hirohiko ; Toyonaga, Atsushi ; Sakoda, Koro ; Kawada, Takuro ; Kawade, Yasuhiko ; Muto, Yasutoshi ; Okada, Akira ; Kamata, Shinkichi ; Kamata, Teisuke ; Kobayashi, Kenzo ; Inagaki, Yoshinori ; Aoki, Teruaki ; Takayasu, Kenichi ; Musha, Hirotaka ; Yoshida, Takero ; Inokuchi, Kiyoshi ; Idezuki, Yasuo ; Ono, Jiroichi ; Sakoda, Koro ; Takase, Yasuhiro ; Sakita, Takao ; Kusano, Shoichi ; Matama, Sumio ; Ariyama, Joe ; Kimura, Kunio ; Ohto, Masao ; Hirao, Masanori ; Kobayashi, Takashi ; Kitajima, Masaki ; Sohma, Satoru ; Sugiyama, Mitsugi ; Tsuchiya, Shuji ; Konishi, Toshiro ; Maruyama, Yuji ; Ohshita, Yoshito ; Ariyama, Shigemi ; Harada, K. ; Mizushima, K. ; Suzuki, Hiroaki ; Watanabe, Yutaka ; Ikeda, Takashi ; Shirane, Akio ; Baba, Yasumasa ; Ninomiya, Takeshi ; Hosoi, Tozo ; Hamada, Tsutomu ; Sugino, Yoshinori ; Kumakura, Kenji ; Nishimata, Hiroto ; Misono, Toshiaki ; Tatsuta, Masaharu ; Okuda, Shigeru ; Yoshida, Misao ; Endo, Mitsuo ; Nakashima, Yasuhiro ; Kodama, Yoshifumi ; Tanimura, Hiroshi ; Hikasa, Yorinori ; Itaya, Harutaka ; Fukuda, Morimichi ; Inoue, Kiyoshi ; Mori, Akio ; Bandai, Yasutsugu ; Makuuchi, Masatoshi ; Tamai, Kozo ; Ueno, Kazuya ; Ishikawa, Tohru ; Ashida, Hiroshi ; Shimaguchi, Seikoh ; Ariyama, Joe ; Yoshii, Masao ; Torizuka, Kanji ; Tsuchiya, Yukihiro ; Ohto, Masao ; Ryu, Munemasa ; Sato, Hiroshi ; Naito, Yasuo ; Kimoto, Eizo. / Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody. In: Gastroenterologia Japonica. 1981 ; Vol. 16, No. 4. pp. 399-424.
@article{ebb13d0b3531428ebcee7bf3442baefa,
title = "Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody",
author = "Terukatsu Arima and Hideo Nagashima and Kunihiko Ishitani and Ichiro Urushizaki and Mikio Zeniya and Hiroshi Takahashi and Yoshio Aizawa and Kiyoshi Ishihara and Fumihiro Ichida and Yasuhiro Mizoguchi and Takeyuki Monna and Masahiko Adachi and Yasuro Yamamoto and Akitaka Nonomura and Mikio Tanino and Yasuhiro Kato and Kenichi Kobayasm and Shinichi Kakumu and Ryo Hotta and Tetsuo Shingami and Shuji Hasimoto and Hiroshi Nakano and Tomoyoshi Sugiyama and Takashi Yokota and Masahiro Fujii and Hirohiko Abe and Atsushi Toyonaga and Koro Sakoda and Takuro Kawada and Yasuhiko Kawade and Yasutoshi Muto and Akira Okada and Shinkichi Kamata and Teisuke Kamata and Kenzo Kobayashi and Yoshinori Inagaki and Teruaki Aoki and Kenichi Takayasu and Hirotaka Musha and Takero Yoshida and Kiyoshi Inokuchi and Yasuo Idezuki and Jiroichi Ono and Koro Sakoda and Yasuhiro Takase and Takao Sakita and Shoichi Kusano and Sumio Matama and Joe Ariyama and Kunio Kimura and Masao Ohto and Masanori Hirao and Takashi Kobayashi and Masaki Kitajima and Satoru Sohma and Mitsugi Sugiyama and Shuji Tsuchiya and Toshiro Konishi and Yuji Maruyama and Yoshito Ohshita and Shigemi Ariyama and K. Harada and K. Mizushima and Hiroaki Suzuki and Yutaka Watanabe and Takashi Ikeda and Akio Shirane and Yasumasa Baba and Takeshi Ninomiya and Tozo Hosoi and Tsutomu Hamada and Yoshinori Sugino and Kenji Kumakura and Hiroto Nishimata and Toshiaki Misono and Masaharu Tatsuta and Shigeru Okuda and Misao Yoshida and Mitsuo Endo and Yasuhiro Nakashima and Yoshifumi Kodama and Hiroshi Tanimura and Yorinori Hikasa and Harutaka Itaya and Morimichi Fukuda and Kiyoshi Inoue and Akio Mori and Yasutsugu Bandai and Masatoshi Makuuchi and Kozo Tamai and Kazuya Ueno and Tohru Ishikawa and Hiroshi Ashida and Seikoh Shimaguchi and Joe Ariyama and Masao Yoshii and Kanji Torizuka and Yukihiro Tsuchiya and Masao Ohto and Munemasa Ryu and Hiroshi Sato and Yasuo Naito and Eizo Kimoto",
year = "1981",
month = "8",
doi = "10.1007/BF02774476",
language = "English",
volume = "16",
pages = "399--424",
journal = "Journal of Gastroenterology",
issn = "0944-1174",
publisher = "Springer Japan",
number = "4",

}

TY - JOUR

T1 - Abnormality of serum immunoglobulins in chronic liver disease-immune complex like substances, abnormaly basic γ-globulin, secretory IgA and anti-DNA antibody

AU - Arima, Terukatsu

AU - Nagashima, Hideo

AU - Ishitani, Kunihiko

AU - Urushizaki, Ichiro

AU - Zeniya, Mikio

AU - Takahashi, Hiroshi

AU - Aizawa, Yoshio

AU - Ishihara, Kiyoshi

AU - Ichida, Fumihiro

AU - Mizoguchi, Yasuhiro

AU - Monna, Takeyuki

AU - Adachi, Masahiko

AU - Yamamoto, Yasuro

AU - Nonomura, Akitaka

AU - Tanino, Mikio

AU - Kato, Yasuhiro

AU - Kobayasm, Kenichi

AU - Kakumu, Shinichi

AU - Hotta, Ryo

AU - Shingami, Tetsuo

AU - Hasimoto, Shuji

AU - Nakano, Hiroshi

AU - Sugiyama, Tomoyoshi

AU - Yokota, Takashi

AU - Fujii, Masahiro

AU - Abe, Hirohiko

AU - Toyonaga, Atsushi

AU - Sakoda, Koro

AU - Kawada, Takuro

AU - Kawade, Yasuhiko

AU - Muto, Yasutoshi

AU - Okada, Akira

AU - Kamata, Shinkichi

AU - Kamata, Teisuke

AU - Kobayashi, Kenzo

AU - Inagaki, Yoshinori

AU - Aoki, Teruaki

AU - Takayasu, Kenichi

AU - Musha, Hirotaka

AU - Yoshida, Takero

AU - Inokuchi, Kiyoshi

AU - Idezuki, Yasuo

AU - Ono, Jiroichi

AU - Sakoda, Koro

AU - Takase, Yasuhiro

AU - Sakita, Takao

AU - Kusano, Shoichi

AU - Matama, Sumio

AU - Ariyama, Joe

AU - Kimura, Kunio

AU - Ohto, Masao

AU - Hirao, Masanori

AU - Kobayashi, Takashi

AU - Kitajima, Masaki

AU - Sohma, Satoru

AU - Sugiyama, Mitsugi

AU - Tsuchiya, Shuji

AU - Konishi, Toshiro

AU - Maruyama, Yuji

AU - Ohshita, Yoshito

AU - Ariyama, Shigemi

AU - Harada, K.

AU - Mizushima, K.

AU - Suzuki, Hiroaki

AU - Watanabe, Yutaka

AU - Ikeda, Takashi

AU - Shirane, Akio

AU - Baba, Yasumasa

AU - Ninomiya, Takeshi

AU - Hosoi, Tozo

AU - Hamada, Tsutomu

AU - Sugino, Yoshinori

AU - Kumakura, Kenji

AU - Nishimata, Hiroto

AU - Misono, Toshiaki

AU - Tatsuta, Masaharu

AU - Okuda, Shigeru

AU - Yoshida, Misao

AU - Endo, Mitsuo

AU - Nakashima, Yasuhiro

AU - Kodama, Yoshifumi

AU - Tanimura, Hiroshi

AU - Hikasa, Yorinori

AU - Itaya, Harutaka

AU - Fukuda, Morimichi

AU - Inoue, Kiyoshi

AU - Mori, Akio

AU - Bandai, Yasutsugu

AU - Makuuchi, Masatoshi

AU - Tamai, Kozo

AU - Ueno, Kazuya

AU - Ishikawa, Tohru

AU - Ashida, Hiroshi

AU - Shimaguchi, Seikoh

AU - Ariyama, Joe

AU - Yoshii, Masao

AU - Torizuka, Kanji

AU - Tsuchiya, Yukihiro

AU - Ohto, Masao

AU - Ryu, Munemasa

AU - Sato, Hiroshi

AU - Naito, Yasuo

AU - Kimoto, Eizo

PY - 1981/8

Y1 - 1981/8

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=51649170616&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=51649170616&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1007/BF02774476

DO - 10.1007/BF02774476

M3 - Article

AN - SCOPUS:51649170616

VL - 16

SP - 399

EP - 424

JO - Journal of Gastroenterology

JF - Journal of Gastroenterology

SN - 0944-1174

IS - 4

ER -