Acute megakaryoblastic leukemia, unlike acute erythroid leukemia, predicts an unfavorable outcome after allogeneic HSCT

Ken Ishiyama, Takuhiro Yamaguchi, Tetsuya Eto, Kazuteru Ohashi, Naoyuki Uchida, Heiwa Kanamori, Takahiro Fukuda, Koichi Miyamura, Yoshiko Inoue, Jun Taguchi, Takehiko Mori, Koji Iwato, Yasuo Morishima, Tokiko Nagamura-Inoue, Yoshiko Atsuta, Hisashi Sakamaki, Akiyoshi Takami

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Acute megakaryoblastic leukemia, unlike acute erythroid leukemia, predicts an unfavorable outcome after allogeneic HSCT'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences