Adrenal cortex hypoxia modulates aldosterone production in heart failure

Kaoru Yamashita, Kentaro Ito, Jin Endo, Tomohiro Matsuhashi, Yoshinori Katsumata, Tsunehisa Yamamoto, Kohsuke Shirakawa, Sarasa Isobe, Masaharu Kataoka, Naohiro Yoshida, Shinichi Goto, Hidenori Moriyama, Hiroki Kitakata, Fumiko Mitani, Keiichi Fukuda, Nobuhito Goda, Atsuhiro Ichihara, Motoaki Sano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Adrenal cortex hypoxia modulates aldosterone production in heart failure'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds