Adult Leigh syndrome with mitochondrial DNA mutation at 8993

Toshiko Nagashima, Masamitsu Mori, Katsuyuki Katayama, Mitsuru Nunomura, Hiroshi Nishihara, Hiroaki Hiraga, Shinya Tanaka, Yu Ichi Goto, Kazuo Nagashima

Research output: Contribution to journalArticle

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Adult Leigh syndrome with mitochondrial DNA mutation at 8993'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences