Adventitial CXCL1/G-CSF expression in response to acute aortic dissection triggers local neutrophil recruitment and activation leading to aortic rupture

Atsushi Anzai, Masayuki Shimoda, Jin Endo, Takashi Kohno, Yoshinori Katsumata, Tomohiro Matsuhashi, Tsunehisa Yamamoto, Kentaro Ito, Xiaoxiang Yan, Kosuke Shirakawa, Ryoko Shimizu-Hirota, Yoshitake Yamada, Satoshi Ueha, Ken Shinmura, Yasunori Okada, Keiichi Fukuda, Motoaki Sano

Research output: Contribution to journalArticle

62 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Adventitial CXCL1/G-CSF expression in response to acute aortic dissection triggers local neutrophil recruitment and activation leading to aortic rupture'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences