Allogeneic hematopoietic cell transplantation for adults with acute myeloid leukemia conducted in Japan during the past quarter century

Masamitsu Yanada, Akiyoshi Takami, Satoshi Yamasaki, Yasuyuki Arai, Takaaki Konuma, Naoyuki Uchida, Yuho Najima, Takahiro Fukuda, Masatsugu Tanaka, Yukiyasu Ozawa, Kazuhiro Ikegame, Minoko Takanashi, Tatsuo Ichinohe, Shinichiro Okamoto, Yoshiko Atsuta, Shingo Yano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Allogeneic hematopoietic cell transplantation for adults with acute myeloid leukemia conducted in Japan during the past quarter century'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences