An autopsy case of primary extranodal NK/T cell lymphoma (extranodal NK/T-cell lymphoma) of the bile duct

Hiroyuki Ito, Shin ichiro Hiraiwa, Tomoko Sugiyama, Takuma Tajiri, Yoko Yamaji, Motoki Kaneko, Shingo Tsuda, Hitoshi Ichikawa, Junko Nagata, Seiichiro Kojima, Shinji Takashimizu, Takayuki Shirai, Norihito Watanabe

Research output: Contribution to journalArticle

2 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'An autopsy case of primary extranodal NK/T cell lymphoma (extranodal NK/T-cell lymphoma) of the bile duct'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences