An earliest black hole imager at andes

Makoto Miyoshi, Ray S. Furuya, Noriyuki Kawaguchi, Junichi Nakajima, Yoshihisa Irimajiri, Yasuhiro Koyama, Mamoru Sekido, Hideki Ujihara, Kaname Jose Iba Ishitsuka, Yoshiharu Asaki, Yoshiaki Kato, Hiroshi Takeuchi, Masato Tsuboi, Takashi Kasuga, Akira Tomimatsu, Masaaki Takahashi, Yoshiharu Eriguchi, Shinichiro Yoshida, Shinji Koide, Rohta TakahashiTomoharu Oka

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An earliest black hole imager at andes'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy