An isolated metachronous metastasis to the adrenal gland from a pancreatic neuroendocrine tumor: A case report

Yasunaru Sakuma, Naohiro Sata, Kazuhiro Endo, Yoshikazu Yasuda, Shinichiro Yokota, Yoshinori Hosoya, Atsushi Shimizu, Hirofumi Fujii, Daisuke Matsubara, Noriyoshi Fukushima, Shoko Asakawa, Yuuki Kawarai Shimada, Chieko Kawarai Lefor, Alan Kawarai Lefor

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An isolated metachronous metastasis to the adrenal gland from a pancreatic neuroendocrine tumor: A case report'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences