An outcome measure for patients with cervical myelopathy: The Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ): An average score of healthy volunteers

Nobuhiro Tanaka, Shin Ichi Konno, Katsushi Takeshita, Mitsuru Fukui, Kazuhisa Takahashi, Kazuhiro Chiba, Masabumi Miyamoto, Morio Matsumoto, Yuichi Kasai, Masahiko Kanamori, Shunji Matsunaga, Noboru Hosono, Tsukasa Kanchiku, Hiroshi Taneichi, Hiroshi Hashizume, Masahiro Kanayama, Takachika Shimizu, Mamoru Kawakami

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'An outcome measure for patients with cervical myelopathy: The Japanese Orthopaedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire (JOACMEQ): An average score of healthy volunteers'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences