Analysis of Pharmacokinetics in the Cochlea of the Inner Ear

Seishiro Sawamura, Genki Ogata, Kai Asai, Olga Razvina, Takeru Ota, Qi Zhang, Sasya Madhurantakam, Koei Akiyama, Daisuke Ino, Sho Kanzaki, Takuro Saiki, Yoshifumi Matsumoto, Masato Moriyama, Yasuo Saijo, Arata Horii, Yasuaki Einaga, Hiroshi Hibino

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Analysis of Pharmacokinetics in the Cochlea of the Inner Ear'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences