Angiopoietin-related growth factor enhances blood flow via activation of the ERK1/2-eNOS-NO pathway in a mouse hind-limb ischemia model

Takashi Urano, Yasuhiro Ito, Masaki Akao, Tomohiro Sawa, Keishi Miyata, Mitsuhisa Tabata, Tohru Morisada, Tai Hato, Masato Yano, Tsuyoshi Kadomatsu, Kunio Yasunaga, Rei Shibata, Toyoaki Murohara, Takaaki Akaike, Hidenobu Tanihara, Toshio Suda, Yuichi Oike

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

40 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Angiopoietin-related growth factor enhances blood flow via activation of the ERK1/2-eNOS-NO pathway in a mouse hind-limb ischemia model'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences