Antioxidant role of autophagy in maintaining the integrity of glomerular capillaries

Jun Matsuda, Tomoko Namba, Yoshitsugu Takabatake, Tomonori Kimura, Atsushi Takahashi, Takeshi Yamamoto, Satoshi Minami, Shinsuke Sakai, Ryuta Fujimura, Jun ya Kaimori, Isao Matsui, Takayuki Hamano, Yoko Fukushima, Keiko Matsui, Tomoyoshi Soga, Yoshitaka Isaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Antioxidant role of autophagy in maintaining the integrity of glomerular capillaries'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences