Application of q-space diffusion MRI for the visualization of white matter

Kanehiro Fujiyoshi, Keigo Hikishima, Jin Nakahara, Osahiko Tsuji, Junichi Hata, Tsunehiko Konomi, Toshihiro Nagai, Shinsuke Shibata, Shinjiro Kaneko, Akio Iwanami, Suketaka Momoshima, Shinichi Takahashi, Masahiro Jinzaki, Norihiro Suzuki, Yoshiaki Toyama, Masaya Nakamura, Hideyuki Okano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Application of q-space diffusion MRI for the visualization of white matter'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences