Assessment of atrial fibrillation ablation outcomes with clinic ECG, monthly 24-h Holter ECG, and twice-daily telemonitoring ECG

Takehiro Kimura, Yoshiyasu Aizawa, Naomi Kurata, Kazuaki Nakajima, Shin Kashimura, Akira Kunitomi, Takahiko Nishiyama, Yoshinori Katsumata, Nobuhiro Nishiyama, Kotaro Fukumoto, Yoko Tanimoto, Keiichi Fukuda, Seiji Takatsuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Assessment of atrial fibrillation ablation outcomes with clinic ECG, monthly 24-h Holter ECG, and twice-daily telemonitoring ECG'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences