Association between psychosocial factors at work and health outcomes after retirement: A protocol for a systematic review and meta-analysis

Kotaro Imamura, Akizumi Tsutsumi, Yumi Asai, Hideaki Arima, Emiko Ando, Akiomi Inoue, Reiko Inoue, Mai Iwanaga, Hisashi Eguchi, Yasumasa Otsuka, Yuka Kobayashi, Asuka Sakuraya, Natsu Sasaki, Kanami Tsuno, Ayako Hino, Kazuhiro Watanabe, Akihito Shimazu, Norito Kawakami

Research output: Contribution to journalReview article

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association between psychosocial factors at work and health outcomes after retirement: A protocol for a systematic review and meta-analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences