Association between Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein and the fibrosis stage of non-alcoholic fatty liver disease

Masanori Abe, Teruki Miyake, Atsushi Kuno, Yasuharu Imai, Yoshiyuki Sawai, Keisuke Hino, Yuichi Hara, Shuhei Hige, Michiie Sakamoto, Gotaro Yamada, Masayoshi Kage, Masaaki Korenaga, Yoichi Hiasa, Masashi Mizokami, Hisashi Narimatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

101 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Association between Wisteria floribunda agglutinin-positive Mac-2 binding protein and the fibrosis stage of non-alcoholic fatty liver disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences