Association of baseline plasma des-acyl ghrelin level with the response to rikkunshito in patients with functional dyspepsia

Koji Togawa, Juntaro Matsuzaki, Masao Kobayakawa, Yasushi Fukushima, Fumio Suzaki, Kunio Kasugai, Toshihiro Nishizawa, Yuji Naito, Toshihiko Hayakawa, Takeshi Kamiya, Takashi Andoh, Hideo Yoshida, Yoshifumi Tokura, Hiroshi Nagata, Mikiji Mori, Kimihiko Kato, Hiroshi Hosoda, Toru Takebayashi, Soichiro Miura, Naomi UemuraTakashi Joh, Toshifumi Hibi, Hidekazu Suzuki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

24 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Association of baseline plasma des-acyl ghrelin level with the response to rikkunshito in patients with functional dyspepsia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences