Beneficial compaction of spinal cord lesion by migrating astrocytes through glycogen synthase kinase-3 inhibition

Francois Renault-Mihara, Hiroyuki Katoh, Takeshi Ikegami, Akio Iwanami, Masahiko Mukaino, Akimasa Yasuda, Satoshi Nori, Yo Mabuchi, Hirobumi Tada, Shinsuke Shibata, Ken Saito, Masayuki Matsushita, Kozo Kaibuchi, Seiji Okada, Yoshiaki Toyama, Masaya Nakamura, Hideyuki Okano

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

47 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Beneficial compaction of spinal cord lesion by migrating astrocytes through glycogen synthase kinase-3 inhibition'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences