Can we perform rotational atherectomy in patients with severe aortic stenosis? Substudy from the OCEAN TAVI Registry

Toru Naganuma, Hiroyoshi Kawamoto, Kensuke Takagi, Hiroto Yabushita, Satoru Mitomo, Yusuke Watanabe, Shinichi Shirai, Motoharu Araki, Norio Tada, Futoshi Yamanaka, Masanori Yamamoto, Hirokazu Onishi, Sunao Nakamura, Akihiro Higashimori, Minoru Tabata, Kazuki Mizutani, Hiroshi Ueno, Kentaro Hayashida

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Can we perform rotational atherectomy in patients with severe aortic stenosis? Substudy from the OCEAN TAVI Registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences