CCR9+ plasmacytoid dendritic cells in the small intestine suppress development of intestinal inflammation in mice

Shinta Mizuno, Takanori Kanai, Yohei Mikami, Tomohisa Sujino, Yuichi Ono, Atsushi Hayashi, Tango Handa, Atsuhiro Matsumoto, Nobuhiro Nakamoto, Katsuyoshi Matsuoka, Tadakazu Hisamatsu, Hiromasa Takaishi, Toshifumi Hibi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'CCR9<sup>+</sup> plasmacytoid dendritic cells in the small intestine suppress development of intestinal inflammation in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences