Chemotactic behavior of egg mitochondria in response to sperm fusion in mice

Maki Iwai, Yuichirou Harada, Rinako Miyabayashi, Woojin Kang, Akihiro Nakamura, Natsuko Kawano, Yoshitaka Miyamoto, Mitsutoshi Yamada, Toshio Hamatani, Mami Miyado, Keiichi Yoshida, Hidekazu Saito, Mamoru Tanaka, Akihiro Umezawa, Kenji Miyado

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Chemotactic behavior of egg mitochondria in response to sperm fusion in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology