Circulating AIM as an indicator of liver damage and hepatocellular carcinoma in humans

Tomoko Yamazaki, Mayumi Mori, Satoko Arai, Ryosuke Tateishi, Masanori Abe, Mihoko Ban, Akemi Nishijima, Maki Maeda, Takeharu Asano, Toshihiro Kai, Kiyohiro Izumino, Jun Takahashi, Kayo Aoyama, Sei Harada, Toru Takebayashi, Toshiaki Gunji, Shin Ohnishi, Shinji Seto, Yukio Yoshida, Yoichi HiasaKazuhiko Koike, Ken Ichi Yamamura, Ken Ichiro Inoue, Toru Miyazaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Circulating AIM as an indicator of liver damage and hepatocellular carcinoma in humans'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences