Clinical practice guidelines for congenital hyperinsulinism

Tohru Yorifuji, Reiko Horikawa, Tomonobu Hasegawa, Masanori Adachi, Shun Soneda, Masanori Minagawa, Shinobu Ida, Takeo Yonekura, Yoshiaki Kinoshita, Yutaka Kanamori, Hiroaki Kitagawa, Masato Shinkai, Hideyuki Sasaki, Masaki Nio

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical practice guidelines for congenital hyperinsulinism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences