Clinical significance of evaluating hormone receptor and HER2 protein using cell block against metastatic breast cancer: A multi-institutional study

Akira Matsui, Yuya Murata, Norikazu Masuda, Kiyoshi Mori, Masato Takahashi, Katsushige Yamashiro, Kenjirou Aogi, Shigeto Maeda, Masahiro Itou, Shinji Ozaki, Kazuya Kuraoka, Yasuyuki Satou, Shu Ichihara, Eriko Tokunaga, Kenichi Taguchi, Takanori Watanabe, Hiroyoshi Suzuki, Aiko Nagayama, Rieko Nishimura

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Clinical significance of evaluating hormone receptor and HER2 protein using cell block against metastatic breast cancer: A multi-institutional study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences