Clot Formation during Catheter Ablation for Atrial Fibrillation Using Open Irrigation Tip Catheter

Nobuhiro Nishiyama, Seiji Takatsuki, Takehiro Kimura, Yoshiyasu Aizawa, Kotaro Fukumoto, Yukiko Karube, Shunichiro Miyoshi, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clot Formation during Catheter Ablation for Atrial Fibrillation Using Open Irrigation Tip Catheter'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences