Common variants in CASP3 confer susceptibility to Kawasaki disease

Yoshihiro Onouchi, Kouichi Ozaki, Jane C. Buns, Chisato Shimizu, Hiromichi Hamada, Takafumi Honda, Masaru Terai, Akihito Honda, Takashi Takeuchi, Shoichi Shibuta, Tomohiro Suenaga, Hiroyuki Suzuki, Kouji Higashi, Kumi Yasukawa, Yoichi Suzuki, Kumiko Sasago, Yasushi Kemmotsu, Shinichi Takatsuki, Tsutomu Saji, Tetsushi YoshikawaToshiro Nagai, Kunihiro Hamamoto, Fumio Kishi, Kazunobu Ouchi, Yoshitake Sato, Jane W. Newburger, Annette L. Baker, Stanford T. Shulman, Anne H. Rowley, Mayumi Yashiro, Yoshikazu Nakamura, Keiko Wakui, Yoshimitsu Fukushima, Akihiro Fujino, Tatsuhiko Tsunoda, Tomisaku Kawasaki, Akira Hata, Yusuke Nakamura, Toshihiro Tanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

112 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Common variants in CASP3 confer susceptibility to Kawasaki disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences