Comparison between working day and holiday acute coronary syndrome presentation

Satoshi Mogi, Shun Kohsaka, Hiroaki Miyata, Akio Kawamura, Shigetaka Noma, Masahiro Suzuki, Takashi Koyama, Shiro Ishikawa, Yukihiro Momiyama, Susumu Nakagawa, Koichiro Sueyoshi, Shunsuke Takagi, Toshiyuki Takahashi, Shinichi Takamoto, Satoshi Ogawa, Yuji Sato, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Comparison between working day and holiday acute coronary syndrome presentation'. Together they form a unique fingerprint.