Comparison of preplanning and intraoperative planning for I-125 prostate brachytherapy

Kayo Yoshida, Toshio Ohashi, Atsunori Yorozu, Kazuhito Toya, Toru Nishiyama, Shiro Saito, Takashi Hanada, Yutaka Shiraishi, Naoyuki Shigematsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparison of preplanning and intraoperative planning for I-125 prostate brachytherapy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences