Comparison of Targeted vs Random Biopsies for Surveillance of Ulcerative Colitis-Associated Colorectal Cancer

Toshiaki Watanabe, Yoichi Ajioka, Keiichi Mitsuyama, Kenji Watanabe, Hiroyuki Hanai, Hiroshi Nakase, Reiko Kunisaki, Keiji Matsuda, Ryuichi Iwakiri, Nobuyuki Hida, Shinji Tanaka, Yoshiaki Takeuchi, Kazuo Ohtsuka, Kazunari Murakami, Kiyonori Kobayashi, Yasushi Iwao, Masakazu Nagahori, Bunei Iizuka, Keisuke Hata, Masahiro IgarashiIchiro Hirata, Shin ei Kudo, Takayuki Matsumoto, Fumiaki Ueno, Gen Watanabe, Masahiro Ikegami, Yoko Ito, Koji Oba, Eisuke Inoue, Naoki Tomotsugu, Toru Takebayashi, Kenichi Sugihara, Yasuo Suzuki, Mamoru Watanabe, Toshifumi Hibi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

84 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Comparison of Targeted vs Random Biopsies for Surveillance of Ulcerative Colitis-Associated Colorectal Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences