Conservative hormonal therapy for endometrial cancer

Nobuyuki Susumu, Daisuke Aoki, Yutaka Tamada, Koji Banno, Atsushi Suzuki, Nao Suzuki, Shiro Nozawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Conservative hormonal therapy for endometrial cancer'. Together they form a unique fingerprint.