Continuous Regional Arterial Infusion of Protease Inhibitors Has No Efficacy in the Treatment of Severe Acute Pancreatitis: A Retrospective Multicenter Cohort Study

Masayasu Horibe, Mitsuhito Sasaki, Masamitsu Sanui, Daisuke Sugiyama, Eisuke Iwasaki, Yoshiyuki Yamagishi, Hirotaka Sawano, Takashi Goto, Tsukasa Ikeura, Tsuyoshi Hamada, Takuya Oda, Hideto Yasuda, Wataru Shinomiya, Dai Miyazaki, Kaoru Hirose, Katsuya Kitamura, Nobutaka Chiba, Tetsu Ozaki, Takahiro Yamashita, Toshitaka KoinumaTaku Oshima, Tomonori Yamamoto, Morihisa Hirota, Takashi Moriya, Kunihiro Shirai, Toshihiko Mayumi, Takanori Kanai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Continuous Regional Arterial Infusion of Protease Inhibitors Has No Efficacy in the Treatment of Severe Acute Pancreatitis: A Retrospective Multicenter Cohort Study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences