Correction to: Effects of eculizumab treatment on quality of life in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in Japan (International Journal of Hematology, (2018), 107, 6, (656-665), 10.1007/s12185-018-2409-3)

Yasutaka Ueda, Naoshi Obara, Yuji Yonemura, Hideyoshi Noji, Masayoshi Masuko, Yoshinobu Seki, Katsuya Wada, Takahisa Matsuda, Hirozumi Akiyama, Takayuki Ikezoe, Shigeru Chiba, Yoshinobu Kanda, Tatsuya Kawaguchi, Tsutomu Shichishima, Hideki Nakakuma, Shinichiro Okamoto, Jun ichi Nishimura, Yuzuru Kanakura, Haruhiko Ninomiya

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correction to: Effects of eculizumab treatment on quality of life in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in Japan (International Journal of Hematology, (2018), 107, 6, (656-665), 10.1007/s12185-018-2409-3)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences