Correlation of insulin resistance and motor function in spinal and bulbar muscular atrophy

Hideaki Nakatsuji, Amane Araki, Atsushi Hashizume, Yasuhiro Hijikata, Shinichiro Yamada, Tomonori Inagaki, Keisuke Suzuki, Haruhiko Banno, Noriaki Suga, Yohei Okada, Manabu Ohyama, Tohru Nakagawa, Ken Kishida, Tohru Funahashi, Iichiro Shimomura, Hideyuki Okano, Masahisa Katsuno, Gen Sobue

Research output: Contribution to journalArticle

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Correlation of insulin resistance and motor function in spinal and bulbar muscular atrophy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences