Corrigendum to ‘Antimicrobial susceptibility of pathogens isolated from surgical site infections in Japan: Comparison of data from nationwide surveillance studies conducted in 2010 and 2014–2015’ [J Infect Chemother 23 (2017) 339–348] (S1341321X17300673) (10.1016/j.jiac.2017.03.010))

Yoshio Takesue, Shinya Kusachi, Hiroshige Mikamo, Junko Sato, Akira Watanabe, Hiroshi Kiyota, Satoshi Iwata, Mitsuo Kaku, Hideaki Hanaki, Yoshinobu Sumiyama, Yuko Kitagawa, Toru Mizuguchi, Yoshiyasu Ambo, Masafumi Konosu, Keiichiro Ishibashi, Akihisa Matsuda, Kazuo Hase, Yasushi Harihara, Koji Okabayashi, Shiko SekiTakuo Hara, Koshi Matsui, Yoichi Matsuo, Minako Kobayashi, Shoji Kubo, Kazuhisa Uchiyama, Junzo Shimizu, Ryohei Kawabata, Hiroki Ohge, Shinji Akagi, Masaaki Oka, Toshiro Wakatsuki, Katsunori Suzuki, Kohji Okamoto, Katsunori Yanagihara

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Corrigendum to ‘Antimicrobial susceptibility of pathogens isolated from surgical site infections in Japan: Comparison of data from nationwide surveillance studies conducted in 2010 and 2014–2015’ [J Infect Chemother 23 (2017) 339–348] (S1341321X17300673) (10.1016/j.jiac.2017.03.010))'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences