Crosstalk between glucocorticoid receptor and nutritional sensor mTOR in skeletal muscle

Noriaki Shimizu, Noritada Yoshikawa, Naoki Ito, Takako Maruyama, Yuko Suzuki, Sin Ichi Takeda, Jun Nakae, Yusuke Tagata, Shinobu Nishitani, Kenji Takehana, Motoaki Sano, Keiichi Fukuda, Makoto Suematsu, Chikao Morimoto, Hirotoshi Tanaka

Research output: Contribution to journalArticle

233 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Crosstalk between glucocorticoid receptor and nutritional sensor mTOR in skeletal muscle'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences