Current Comprehensive Therapy of Habitual Abortion

TSUNEHISA MAKINO, ATSUSHI SAKAI, TOSHITAKA SUGI, KIWAMU TOYOSHIMA, KEN‐ICHI ‐I IWASAKI, TETSUO MARUYAMA, SURGURU SAITO, MASAKATSU UMEUCHI, RIHACHI IIZUKA

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Current Comprehensive Therapy of Habitual Abortion'. Together they form a unique fingerprint.