Decreased proteasomal activity causes photoreceptor degeneration in mice

Ryo Ando, Kousuke Noda, Utano Tomaru, Mamoru Kamoshita, Yoko Ozawa, Shoji Notomi, Toshio Hisatomi, Mika Noda, Atsuhiro Kanda, Tatsuro Ishibashi, Masanori Kasahara, Susumu Ishida

Research output: Contribution to journalArticle

7 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Decreased proteasomal activity causes photoreceptor degeneration in mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences