Defects in autophagosome-lysosome fusion underlie Vici syndrome, a neurodevelopmental disorder with multisystem involvement

Ikumi Hori, Takanobu Otomo, Mitsuko Nakashima, Fuyuki Miya, Yutaka Negishi, Hideaki Shiraishi, Yutaka Nonoda, Shinichi Magara, Jun Tohyama, Nobuhiko Okamoto, Takeshi Kumagai, Konomi Shimoda, Yoshiya Yukitake, Daigo Kajikawa, Tomohiro Morio, Ayako Hattori, Motoo Nakagawa, Naoki Ando, Ichizo Nishino, Mitsuhiro KatoTatsuhiko Tsunoda, Hirotomo Saitsu, Yonehiro Kanemura, Mami Yamasaki, Kenjiro Kosaki, Naomichi Matsumoto, Tamotsu Yoshimori, Shinji Saitoh

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Defects in autophagosome-lysosome fusion underlie Vici syndrome, a neurodevelopmental disorder with multisystem involvement'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences