Demographic, epidemiological, and virological characteristics of hepatitis E virus infections in Japan based on 254 human cases collected nationwide

Toshinori Abe, Tatsuya Aikawa, Yoshihiro Akahane, Masahiro Arai, Yasuhiro Asahina, Yoshinari Atarashi, Kazuaki Chayama, Hideharu Harada, Naoaki Hashimoto, Akiko Hori, Takafumi Ichida, Hiroki Ikeda, Akihisa Ishikawa, Takayoshi Ito, Jong Hon Kang, Yoshiyasu Karino, Hideaki Kato, Masaru Kato, Mari Kawakami, Naoto KitajimaTsuneo Kitamura, Naohiko Masaki, Keiji Matsubayashi, Hiroyuki Matsuda, Atsushi Matsui, Kojiro Michitaka, Hiroshi Mihara, Katsuhiko Miyaji, Hiroshi Miyakawa, Hitoshi Mizuo, Satoshi Mochida, Mitsuhiko Moriyama, Shuhei Nishiguchi, Katsuo Okada, Hidetsugu Saito, Hiroshi Sakugawa, Minoru Shibata, Kazuyuki Suzuki, Kazuaki Takahashi, Gotaro Yamada, Kazuhide Yamamoto, Taro Yamanaka, Hiroaki Yamato, Koji Yano, Shunji Mishiro

Research output: Contribution to journalArticle

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Demographic, epidemiological, and virological characteristics of hepatitis E virus infections in Japan based on 254 human cases collected nationwide'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences